Publons – לקבל הכרה על עבודת שיפוט העמיתים שלך

שיפוט עמיתים (peer review) הוא הוא אחד מהעקרונות המשמשים להבטחת האיכות של פרסומים מחקריים. חוקרים מצופים לעסוק בשיפוט עמיתים כחלק מעבודתם, אך עיסוק זה לא תמיד זוכה להכרה הראויה מצד הקהילה המחקרית.

Publons הוא פלטפורמה מקוונת חינמית שמסייעת לחוקרים לתעד שיפוטי עמיתים שהם ערכו בכתבי עת שונים ולאמת אותם, וכך לזכות בהכרה רשמית על עבודה חשובה זו. Continue reading “Publons – לקבל הכרה על עבודת שיפוט העמיתים שלך”

מדריך לשופט העמיתים המתחיל – המלצות והנחיות ע”פ IOP

Peer review report

בהיותם חלק מהקהילה המדעית, חוקרים מצופים לעסוק בשיפוט עמיתים (peer review) מעת לעת. שיפוט עמיתים הוא אמצעי הכרחי כדי להבטיח שהמחקרים שיתפרסמו יהיו באיכות גבוהה, מהימנים, מקוריים ובעלי חשיבות לעולם המחקר. גם החוקרים המשמשים כשופטים יכולים להפיק תועלת מעיסוק זה. השופטים זוכים להתעדכן לגבי מחקרים חדשניים לפני שהם מתפרסמים. עיסוק בשיפוט עמיתים גם טוב לרזומה ועוזר לבנות את המוניטין של החוקר.

Continue reading “מדריך לשופט העמיתים המתחיל – המלצות והנחיות ע”פ IOP”