מה סטודנטים מרצים וספרנים חושבים על שימוש במגוון סוגי מקורות בעת למידה ומחקר – תוצאות סקר

ב 2018 פרוקווסט עשתה סקר של סטודנטים וחוקרים במטרה להבין באיזה סוגי חומר הם משתמשים ולמה זו הבחירה שלהם.

התוצאות הראו שכתבי עת עם ביקורת עמיתים עדיין מהותיים וחשובים במחקר והוראה, אבל אל כתבי עת אלו נוספו מקורות ראשוניים, ספרים אלקטרונים, וידאו ועוד.

Continue reading “מה סטודנטים מרצים וספרנים חושבים על שימוש במגוון סוגי מקורות בעת למידה ומחקר – תוצאות סקר”

איך חוקרים וסטודנטים מבינים, מגלים ומשתמשים במקורות יעץ?

או מהם מקורות יעץ ומתי כדאי להשתמש בהם?

ההוצאה לאור של אוניברסיטת אוקספורד פירסמה את מסקנותיה אודות  מחקר שבחן את צרכיהם של המשתמשים ואת תפיסותיהם של ספרנים ביחס למקורות יעץ (כגון אנציקלופדיות לנושא,  מילונים לנושא, ספרות סקירת תחומים- Handbooks, Reference Modules, ומקורות ביבליוגרפים).

המחקר כלל סקירה של מחקרים קיימים בנושא, ראיונות עומק עם 16 ספרנים ו-18 קוראים (חוקרים וסטודנטים) וסקר שנערך בקרב 164ספרנים. בעוד שהמדגם של הסקר יקטן, הוא כן נותן כיווני חשיבה ובחינת מגמות בשימוש בחומרים שהספרייה מציעה.

Continue reading “איך חוקרים וסטודנטים מבינים, מגלים ומשתמשים במקורות יעץ?”