חידושים ב- Engineering Village: חיפוש על פי יחידות ומספרים

חידושים ב- Engineering Village: חיפוש על פי יחידות ומספרים

פלטפורמת החיפוש –Engineering Village הוסיפה פילטר חדש ליכולת החיפוש והסינון שלה. בפילטר זה ניתן לחפש על פי מדדים וערכים מספריים אשר מופיעים במאמרים ומקורות מידע מתוך Inspec ו-Compendex.

Continue reading “חידושים ב- Engineering Village: חיפוש על פי יחידות ומספרים”