ScienceDirect Topics – הכלי שיתמצת לכם תחומי מחקר

ScienceDirect Topics – הכלי שיתמצת לכם תחומי מחקר

כחוקרים וכסטודנטים אנחנו נכנסים לא פעם לתחום מחקר חדש, בין אם כי אנחנו רוצים להיכנס אליו לעומק ובין אם כי הוא נוגע בנקודות מסויימות בתחום המחקר שלנו.

במקרים כאלו עלינו להתחיל מהבסיס כדי להכיר את התחום. אנחנו זקוקים למקור מידע אמין וטוב, שמצד אחד יסכם לנו כל מה שצריך לדעת על התחום ומצד שני לא יכנס יותר מדי לעומק. אנחנו לא צריכים מאמרים או ספרים מתקדמים. אנחנו צריכים אנציקלופדיה. אמינה, מעודכנת, מידית. ScienceDirect Topics  הוא הכלי בשבילנו.

Continue reading “ScienceDirect Topics – הכלי שיתמצת לכם תחומי מחקר”

ישראל במחקר הבינלאומי – נתונים על פי דוח של אלסוויר לשנת 2015

אלסוויר,חברת הוצאה לאור ובעלת כלים רבים המיועדים לסטודנטים וחוקרים, פירסמה במרץ 2017 מידע אודות שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר, נכון לניתוח נתונים שעשתה עד שנת 2015.

Continue reading “ישראל במחקר הבינלאומי – נתונים על פי דוח של אלסוויר לשנת 2015”