ה UN דן בחשיבות של גישה פתוחה ומדע פתוח כחלק מהאג’נדה שלו לעשור הקרוב

בנובמבר 2019 התרחש באו”ם יום שלם של דיונים אודות העתיד והחשיבות של מדע פתוח וגישה פתוחה: Towards Global Open Science: Core Enabler of the UN 2030 Agenda.

באתר האו”ם נכתב:

פתיחות היא מרכיב מרכזי בתהליך המדעי. טכנולוגיה מביאה שינויים מהותיים לתקשורת אקדמית ומדעית. יש לחזק את עקרון הפתיחות עד שיהפוך לאמנט מרכזי של התהליך המחקרי. כלים חדשים ופתוחים מחזקים כל אספקט של התהליך המחקרי: מניסוח השערה, איסוף נתונים, אחסון המידע ופרסום והפצה, ועד שימור ושימוש חוזר במידע. שיתוף ושיתוף פעולה מגבירים שקיפות, יכולת שחזור ואמינות של תוצאות מחקר. כולם דברים חשובים לחברה. מכוני מחקר, ארגונים מדעיים, מוסדות לימוד אקדמים, ספריות ואל ארגונים ממשלתיים עוברים למודל של שיתוף מידע שהינו פתוח ונגיש כברירת מחדל, ולכן יצטרכו גם לשחק תפקידי מפתח בתמיכה בתשתיות הדרושות למידע פתוח, ביקרות עמיתים פתוחה, רשתות חברתיות\מדעיות, מדע אזרחי ומשאבים חינוכיים פתוחים.

המעבר הגלובלי למדע פתוח יסייע ישירות לאג’נדה של האום לשנת 2030. כמי שתומך בכמה מטרות לפיתוח בר קיימא, מדע פתוח יכול להיות כח מוביל ליושרה מדעית בשירותה אנושות, דמוקרטיזציה של תהליך המידע, ולתת תנופה להתפתחות איזורית בתהליך המדעי – בעיקר בתחום בריאות הציבור. בימים אלו של איום על רב-צדדיות, תוכניות לשיתוף פעולה בין-ממשלתי המשתמשות במדע פתוח מחזקות שיתוף פעולה בינלאומי. מדע פתוח העושה שימוש בפלטפורמות גלובליות של שיתוף פעולה יכול לספק גישה שוויונית והשתתפות עולמית בהחלפת רעיונות מדעיים. פלטפורמות חדשות אלו מעוצבות בימים אלו ויש לכלול בתוכן מההתחלה עיצוב הלוקח בחשבון שוויון ואת הצרכים המגוונים של הקהילה העולמית.

מטרת הכנס, שאורגן על ידי Dag Hammarskjöld Library and the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC),  להביא את הדיון הגלובלי על מדע פתוח ל UN ולתת במה ליוזמות שונות בנושא זה.

הקלטה של החלק ראשון של היום

הקלטה של החלק השני של היום

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *