Information is Beautiful – דוגמאות צבעוניות לויזואליזצית מידע

יש ספרים שקל לאהוב, Information is Beautiful הוא אחד מהם.

תמונת של כריכת הספר Information is Beautiful

הספר עושה ויזואליזציה של נתונים שנלקחו ממקורות שונים.

השוואות של google insights על חיפושים שונים

למשל בירה לעומת יין, תה לעומת קפה, נישואים לעומת גירושים ועוד. 

השוואות של google insights על חיפושים שונים

ההיסטוריה של המחשב האישי

ההיסטוריה של המחשב האישי

 

המזרח התיכון והעתיד של צורות אנרגיה

המזרח התיכון והעתיד של צורות אנרגיה

 

סוגים שונים של ויזואליזציית נתונים

סוגים שונים של ויזואליזציית נתונים

 

איזה סוגי תחליפים וויטימנים קיימים וכמה המדע חושב שהם אמינים

תחליפי וויטימנים

 

למי יש את אתרי האינטרנט הגדולים ביותר?

אתרי האינטרנט הגדולים ביותר

 

תחזיות של העתיד

תחזיות של העתיד

 

מסע בזמן בתוכניות טלוויזיה

מסע בזמן בתוכניות טלוויזיה

 

הספר נמצא בספרייה.