דפדוף בכתבי עת ב IEEE Xplore ומידע מעניין בדף הבית של כתב העת

IEEE  הוא אחד מהמו"לים המובילים בתחומי ההנדסה ו IEEE Xplore הינו כלי חשוב לאיתור כתבי עת ומאמרים בתחומי ההנדסה. החיפוש במאגר מתאפשר באופן המוכר של חיפוש פשוט ומתקדם, אך ישנה דרך נוספת לאיתור כתבי עת.

כדי לצפות בשם כתב העת, בגיליונות ובתוכן העניינים של כתבי עת המוצאים לאור בעיקר  על ידי IEEE  יש ללכת אל לשונית ה Browse ב IEEE Xplore ולבחור ב Journals & Magazines

תמונת מסך לבחור ב Journals & Magazines

איך נחפש כתב עת?

ביכולתנו לחפש על פי שם כתב העת או נושא.

כאשר מחפשים על פי שם כתב העת ניתן לסנן את התוצאות בדרכים שונות כגון: כתבי עת פעילים בלבד, שנים, מו"ל ונושא.

בסינון על פי מו"ל ונושא ניתן לראות מיד כמה כתבי עת יש תחת סינון זה.

תמונת מסך סינון על פי מו"ל ונושא ניתן לראות מיד כמה כתבי עת יש תחת סינון זה

בדף הראשי של דף חיפוש כתבי העת ניתן לראות את רשימת כתבי העת עם קישור לדף הבית של כתב העת מהכותרת, מי המו"ל, שנות הפרסום של כתב העת וקישור אל הגיליון האחרון שיצא.

אם שם כתב העת השתנה, תינתן רשימה של השינויים שנעשו.

תמונת מסך אם שם כתב העת השתנה, תינתן רשימה של השינויים שנעשו

 

 

מה נוכל למצוא בדף הבית של כתב העת?

 

כאשר לוחצים על שם כתב העת ניתן להגיע לדף הבית של כתב העת ב IEEE.

בדף הבית ביכולתנו:

  • בלשונית Popular : לראות את מה הם חמישים המאמרים מכתב העת שהורדו הכי הרבה בחודש הקודם.

תמונת מסך לשונית Popular

 

  • בלשונית Early access – לראות מאמרים שכבר התקבלו לפרסום אבל עוד לא פורסמו. אל מאמרים אלו ניתן לגשת רק מתוך IEEE. (לא קיים בכל כתבי העת)

תמונת מסך לשונית Early access

  • לראות את הגיליון האחרון וגיליונות עבר

תמונת מסך

  • להגיש מאמר לכתב העת

תמונת מסך

  • לראות את המדדים של כתב העת

תמונת מסך

 

  • בלשונית About: ניתן למצוא מידע על כתב העת כגון מטרות ועורכי כתבי העת.